Comportamentul agresiv al pisicilor
Resurse

Comportamentul agresiv al pisicilor

Distribuie mai departe

Pisica este un animal de pradã, aºa cã va da dovadã de instincte de vânãtor, uneori chiar asupra noastrã. Agresiunea pisicii se manifestã în mai multe feluri, având în general drept cauzã sentimentul de fricã, anxietate simþit de felinã. Mai sunt ºi alte cauze ce provoacã un comportament agresiv din partea felinei. Spre exemplu atunci când pisica este deranjatã din somn sau forþatã sã aibã contact cu oamenii, sau discomfortul provocat de aglomeraþie ºi zgomot, precum ºi o suferinþã fizicã. Pisicile ce nu au fost obiºnuite de mici cu prezenþa oamenilor sau a altor animale sunt deasemenea suspicioase ºi agresive.

Atunci când observãm cã pisica îºi agitã coada, are urechile plecate, ochii dilataþi ºi spatele arcuit, trebuie sã ºtim cã acestea sunt semnale clare de atac ºi ar fi bine sã pãstrãm distanþa.

Cum putem opri agresiunea pisicii? Trebuie sã reþinem câteva sfaturi simple! În primul rând niciodatã nu trebuie sã rãspundem printr-un comportament agresiv, pentru cã acest lucru doar va întãrâta pisica. Mare atenþie sã nu încurajãm involuntar un comportament agresiv, permiþând pisicii sã muºte sau sã zgârie, uneori chiar rãsplãtind-o cu mâncare ºi atenþie. Deci este important sã avem o atitudine fermã, pentru ca felina sã înþeleagã cã face ceva rãu.

Trebuie sã evitãm orice situaþie ce poate duce la muºcãturi ºi zgârieturi. Spre exemplu pisica obiºnuieºte sã zgârie când este mângâiatã sau când vã jucaþi cu ea. Urmãriþi cu atenþie semnalele transmise de corpul ei, ºi când vedeþi cã devine agitatã întrerupeþi joaca, pânã sã apuce sã vã muºte. Identificaþi care este limita pisicii, pânã unde acceptã atingerea dumneavoastrã. Dacã ve-þi elimina situaþiile ce favorizeazã agresiunea, pisica se va dezobiºnui sã mai apeleze la ea. Cu timpul puteþi mãri timpul de joacã, dând pisicii ºansa sã se obiºnuiascã tot mai mult cu dumneavoastrã ºi sã nu vã mai zgârie.

Vã reamintesc cã pisica are instincte de prãdãtor, astfel dumneavoastrã trebuie sã îi asiguraþi oportunitatea de a le exersa. Aceasta implicã sã vã jucaþi cu ea, folosind tot felul de jucãrii interesante (se gãsesc în petshop-uri). Ideea este cã trebuie sã stimulaþi atenþia pisicii ºi sã-i daþi ºansa sã-ºi consume energia excesivã. Astfel va deveni mai blândã.

Nu uitaþi importanþa socializãrii, este bine ca pisica sã fie obiºnuitã cu oameni ºi animale încã de micã. Este spre binele ei, cãci dupã aceea va fi mai greu. Deasemenea ar fi bine ca pisicuþa sã fie disciplinatã ºi educatã tot de la o vârstã fragedã. La bãtrâneþe obiceiurile proaste dispar mai greu.

Salvează

Distribuie mai departe

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *